WE ARE 11/13

That was the time, when they found each other in creative world. That was the point where the journey to the new galaxy started. Creative journey where they started a new world and expressed themselves in different forms, connecting photography, 3D, graphic design, architecture and most important – themselves.

_

Tai buvo laikas, kada jos rado viena kitą kūrybos pasaulyje. Tai buvo taškas, nuo kurio prasidėjo judviejų kelionė į visatos gelmes. Kūrybinės kelionės, kurių metu jos pradėjo kurit naują pasaulį ir išreiškė save skirtingomis formomis apjungiančiomis fotografiją, 3D, grafikos dizainą, architektūrą ir svarbiausia – save.

ITALY SERIES

all other works

Scroll to Top